Търсене

Регистриране

Посещения

1.png3.png9.png3.png4.png3.png3.png

В момента

3
на линия

Партньори

 

Доли медиа студио
Доставчик на ИТ услуги
Български дарителски форум
Уча.се - Бърз, лесен и интересен начин да учиш
Чуйте новите български хитове в София
Съюз на слепите в България
Иван Вазов
Къща музей - Сопот
Национален литературен музей

 

 
 

Статистика

Днес227
Вчера289
Тази седмица1106
За месеца5852
Общо1393433


ОТВОРЕНО ПИСМО


"Вeликата тайна на българската литература се крие в нейната декламаторска същност, в стойността й на изпълнителско изкуство. Огромни дялове от нея представляват рецитаторска поезия и ораторска проза. Написани са не за четене на ум, а за да бъдат слушани. Разкриват своите послания, едва когато бъдат произнесени пред хора, осенени и споделяни от живия човешки глас. Предстои ни, като поколение, което още глухо, гузно, тягостно мълчи, да преоткрием красотата и могъщото въздействие на българския древен и свещен език. Да изговорим, и да чуем българското слово. Да го възлюбим, съхраним, и пренесем напред, втъкано сред невидимите, горди притежания на целия човешки род.

...

Днес творческият акт в България е трагичен, саможертвен, личен акт, в който сляпата вяра, идеализмът и лишението са просмукани в самата тъкан на творбата. Отсъствието на всеки знак за смисъл, стойност и обществена потребност от това себезаличаващо действие, прилично на самозапалване, поражда нагласа за безнадеждност, гранична със сляпата ярост. В епохи на бедствия, кризи, войни, катастрофи и робство, най-непреклонни в своята вяра са учителите, творците и лекарите. Днес лекарите вече избягаха от България. Ще дойде ден на преоценка на целия "преход". Ще бъде назван с епитети, които днес дори не успяваме да си представим. Тези десетилетия ще бъдат признати за незапомнен упадък, за масово изтребление, за заличаване на духовната същност, история, култура, език и народност на нация древна, достойна и мъдра, за изпит по родолюбие, саможертва и благородство, какъвто е имало само в епохата на Освобождението ни от турското робство. Тогава ясно ще знаем КОЙ и ЗА КАКВО причини всичко това на България, а днешните учени, интелектуалци, учители, творци на изкуство и родолюбие ще бъдат признати за поборници, за опълченци на Духа и Мъченици на вярата в Майка - България. Защото техния подвиг е не просто голям, той е съизмерим с този на Ботев и Левски, с онзи на всички, отрекли живота и благоденствието си в името на Родината.
Покланяме се на всеки, който твори, който пише, който обучава и мисли в България днес. На всеки, който не само остана, но не се предаде, а и не се продаде. Покланяме се на хилядолетната българска духовна, културна, просветна и научна традиция, на всеки от последователите, продължителите и съзидателите й днес!"
Янко Лозанов - актьор, автор на проекта СЛОВА БЪЛГАРСКИ

 

ПРИЗИВ ЗА ФИНАНСИРAНЕ, ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И ПОДКРЕПА

На проекта СЛОВА БЪЛГАРСКИ и сайта: www.slova.bg

 

Уважаеми Г-н Президент на Република България;

Уважаема Г-жо Председател на Народното събрание;

Уважаеми Г-н Министър председател на Република България;

Уважаеми Г-н Министър на Външните работи;

Уважаеми Г-н Министър на Културата;

Уважаеми Г-н Министър на Образованието;

Уважаеми Госпожи и Господа Депутати;

Ваши Превъзходителства - Дипломати и Аташета, Посланици на Република България в дипломатическите ни мисии по света;

 

Уважаеми ръководители и членове на парламентарни, държавни и общински структури, Агенции, Комисии, Дирекции и Отдели в сферата на изкуствата, културата и образованието;

Уважаеми ръководители и представители наДържавната агенцията за българите в чужбина;  

Уважаеми представители на българските общности зад граница, ръководители и служители в български Културно-информационни центрове, Организации, Образователни институции, Мисии, Посолства и Легации;

Уважаеми ръководители и членове на Комисии, Управителни съвети и Редакционни колегии на печатни, електронни и Интернет медии; 

Уважаеми дейци в неправителствени организации, сдружения, фондации, творчески и професионални съюзи, браншови организации, издателства, библиотеки, читалища, литературни институти, музеи, академични звена и катедри;

 

Уважаеми творци, собственици и мениджъри на информационни Интернет портали и платформи, сайтове и блогове с образователно, информационно и арт съдържание;

Уважаеми ръководители и представители на Асоциацията на работодателите в България, Българска стопанска камара, Българска търговско промишлена камара, професионални и бизнес сдружения в частния сектор;

Уважаеми собственици и предприемачи в средите на отговорния и разпознаваем български бизнес в сферата на Банките и финансите, енергетиката, природните ресурси, преработвателната промишленост, минералните води, IT-сектора, фармацията, туризма;

 

Уважаеми Колеги,

Уважаеми Госпожи и Господа,

През месец юли 2013 год. актьорът Янко Лозанов съвместно с Продуцентски център DOLI MEDIA STUDIO стартира звукозаписна дейност по своя авторския проект  "Колекция СЛОВА БЪЛГАРСКИ“, в рамките на който реализира за първи път в България изпълнителски цикъл от студийни звукозаписи на най-значимите образци от българската литературна класика в стихове и проза, с цел да ги предостави безвъзмездно на широка аудитория от различни възрастови и социални групи в България и по света. Проектът разработва  мултимедийна стратегия, портален уеб–сайт, телевизионна и радио поредица в национален ефир, разнородни публични прояви, сценични събития, национални конкурси, образователни инициативи и др.  

Проектът "Колекция СЛОВА БЪЛГАРСКИ – избрани звукозаписи на българско художествено слово“  представлява уеб-базирана интерактивна мултимедийна платформа, която цели да отговори, както на нарастващия обществен  интерес към аудиокнигите от български класически автори, така и на невъзможността на масовия потребител да заплати стойността на изделието.

Смятаме за естествено най-значимите думи, изречени или написани на български език през вековете, да бъдат записани с високо качество в модерни студия и интерпретирани от професионални актьори, да бъдат достъпни за неограничено и безплатно слушане от широка и разнородна аудитория по целия свят.

Създадохме www.slova.bg - първият и единствен напълно безплатен сайт за професионални звукозаписи и рецитаторски изпълнения на българско художествено слово.

Ние вярваме, че съвременното българско общество и неговите институции са съхранили способността си да откроят и оценят събитията и инициативите, основани на смислено съдържание, високи ценности и традиционни добродетели, че биха припознали и подкрепили усилията ни да съхраняваме хилядолетната българска духовност, вярата ни в нейната жизненост, в значимостта й за  съвремието и бъдещето на България.

Според нас огромното словесно наследство, сътворено от хилядолетната българска литературна и духовна традиция заслужава да заеме своето достойно място в съвременния свят. Ето защо инвестираме значителен технически, финансов и експертен ресурс в обезпечаване на звукозаписите и създаваме масив от интерпретации на художествено слово в стихове и проза, достатъчен за развитието на уеб-сайт, който да постави основата на една динамично надграждана аудио визуална платформа.Работим активно с изявени български творци в различни сфери на изкуството и знанието, с отговорните български Медии, а също така и с експерти от различни професионални гилдии, които безвъзмездно даряват за каузата нисвоите усилия, енергия, експертни умения и опит, време, и труд.

Сайтът www.slova.bg e дългосрочен проект, който си поставя цели от насъщна значимост за дневния ред на съвременното българско общество, а именно:

Възраждане на ценности, тези, идеи и духовни послания, свързани с традиционната българска културна традиция и християнски добродетели, и разпространението им в съвременното общество със средствата на модерните технологии и комуникационни ресурси.

Модернизиране на българското образование, предоставяне на безплатно за крайния потребител средство за атрактивно и съвременно поднасяне на традиционни послания, смисъл и съдържание.

Предоставяне на възможности за натрупване на знания при деца със специални образователни потребности, деца от малцинствени, емигрантски и бежански  общности и застрашени от отпадане от образователната система ученици и интегрирането им в българското общество, посредством прекия достъп до  традицията на неговата духовност и култура. Подпомагане образователния процес в училища, университети, НАТФИЗ, българските училища зад граница /АБУЧ/.

Съхраняването на българското културно-историческо наследство, на българската писмена система и език. Популяризиране на делото на Светите братя Кирил и Методий и значението му за духовното единение на общоевропейския културен процес. Интегриране на българската духовна, културна и литературна традиция в многообразието на съвременния европейски и световен културен процес.

Подпомагане на българските общности зад граница в усилията им да съхранят своята духовност, бит и култура в чужда културна и езикова среда.

Улесняване достъпа до знания и посланията на българската класическа литература за хора със зрителни и двигателни увреждания.

За своята успешна реализация проектът се нуждае от  30 000 лв. годишно или 2 500 лв.  месечно, които могат да бъдат предоставени целево или на месечни траншове от един основен партньор или от повече на брой спомоществователи. Нуждаем се от целево, дарителско финансиране, за да остане сайтът ни безплатен за крайния потребител.

До момента са осъществени и са налични на страниците на нашия сайт студийни звукозаписи на произведения в стихове и проза от единайсет изучавани в конспекта по литература за средния гимназиален курс автори, а именно:

Паисий Хилендарски-  „Славянобългарска история“

Иван Вазов-  „Епопея на забравените“

                          „Под игото“– пълен, сверен художествен прочит по първото самостоятелно издание на романа от 1894 год. По повод 120 - тата годишнина на изданието.

Елин Пелин -  Цикъл разкази;

                           Повестите  „Земя“ и „Гераците“

Йордан Йовков – Цикъл разкази;

Цикъл от стихотворения на:

Христо Ботев, Христо Смирненски, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Никола Вапцаров, Петко Славейков, Добри Чинтулов, Стефан Стамболов, Гео Милев.

Иван Радоев – Цикъл стихове, подбрани, подредени и изпълнени от сина на автора –  актьорът Иван Радоев, който любезно предостави на проекта СЛОВА БЪЛГАРСКИ и на сайта www.slova.bg правото за разпространение на произведенията с нетърговска и образователна цел.

Уникалната монографията на Проф. Христо Глушков за живота и делото на милионерите – дарители на българското Възраждане  – „Евлогий и Христо Георгиеви - живот и дейност“

Записани и достъпни до момента са 138 самостоятелни произведения с общо времетраене над 1 800 минути, висококачествени звукозаписи на българско художествено слово.

Разполагаме и с видеоархив на документалната поредица СЛОВА БЪЛГАРСКИ - двадесет и четири камерни филма, с продължителност между 6 и 10 мин. посветени на най-значимите български автори, изработени от екипа ни между 2006 и 2009 година и придобили широка популярност в Интернет.

Предстои създаване на визуализация чрез анимационна графика, заснемане на видеоматериал и видеомонтаж, както и изработване на саунд-дизайн за всяко отделно произведение, чрез озвучаване на текстовете с вокални и инструментални импровизации, и музика, сътворена специално за проекта. Предстоят преговори с наследниците на значими, съвременни автори за преотстъпване на авторски права на значими произведения в полза на проекта СЛОВА БЪЛГАРСКИ.

Екипът ни преговаря с Ръководството на БНТ и БНР за стартиране на постоянно предаване и рубрика в националния ефир на двете обществени Медии.

В подготовка е звукозапис на прозата на Христо Ботев, Алеко Константинов, Захари Стоянов, Чудомир, както и на българска литература от ранното средновековие и фолклор – текстове от песни, приказки, молитви, жития, сказания, притчи, наричания, легенди и митове. Намерението на екипа ни е до месец септември 2015 година да съумеем да подготвим и публикуваме на сайта основните произведения от конспекта по литература на гимназиалния курс в българските училища.

Във връзка с реализиране звукозаписа на произведението на Захарий Стоянов „Записки по българските въстания“,  проектът се нуждае от финансиране в размер на 10 000 лв. за период от четири месеца, разпределени по 2 500 лв. месечно и разплатени, както следва:

Наем студио:                             500 лв.
Хонорар - актьор:                     500 лв.
Хонорар -  изп. продуцент:     100 лв.
Хонорар - редактор:                 200 лв.
Хонорар – коректор:                 200 лв.
Хонорар – режисьор:                250 лв.
Хонорар – тонрежисьор:         400 лв.
Хонорар – постпродукция:      300 лв.
Копирни услуги:                         50 лв.

На този етап от реализацията на проекта ние се обръщаме с предложение за финансово партньорство и с молба за дарителство чрез системата Pay Pal, налична в самия сайт  или чрез банков превод към нашата банкова сметка:

 BG 60 BUIN 95611000060117

Призивът ни е отправен към отговорни национални Институции, Правителствени и Неправителствени организации, българските дипломатически мисиии българските общности зад граница, фондации и разпознаваеми корпоративни субекти, с висока степен на обществено влияние. Разчитаме и на дарения от частни лица и потребители на сайта. Призивът ни е към всички, които обичат българското слово, култура, история, традиция и дух, които вярват в непреходната стойност на нашата духовност.

Вярваме, че с Вашата помощ ще съумеем да съхраним блясъка на българската словесност. Знаем, че това е кауза, която изисква дълбоко посвещаване и отнема много време, но не се съмняваме в крайния успех на тази реалистична, родолюбива и възвишена цел. Убедени сме и в положителния маркетингов ефект, който ще реализира Институцията или Компанията, подкрепила каузата ни, чрез изграждане на рекламна кампания в нейна полза,  позитивен имидж и високо обществено одобрение при многобройните ни медийни изяви, посветени на проекта, или чрез прекия достъп до него на крайния потребител на сайта. 

До настоящия момент за по – малко от два месеца след своето стартиране сайтът www.slova.bg привлече интереса на изявени творци, на частни, национални и международни  Медии,  на образователни, общински и държавни Институции от страната и чужбина. Страниците му бяха посетени от над 150 000 потребители от България, Европа и света, които отделиха, не секунди или минути, а часове от своето време, за да слушат произведенията достъпни на нашия сайт. Сайтът ни бе разпространен и препоръчан от редица печатни и електонни издания, отразен бе в новинарски емисии, репортажи и културно-информационни предавания. За по-малко от три месеца доказахме, че българското художествено слово е потребно, обичано и ценено, а великолепието на неговото звучене и мощтия заряд на емоционалните му и художествени послания привличат хора от всички възрасти, прослойки и професии.

Молим Ви да посетите страниците на сайта www.slova.bg, да се запознаете с информацията, която той съдържа, с неговото медийно и обществено позициониране, и да оцените обществената значимост на съдържанието и посланията му, потенциала му за развитие, както и възможностите за финансова подкрепа, която бихте могли да окажете на проекта СЛОВА БЪЛГАРСКИ.

Молим Ви да разпространите и популяризирате нашата кауза, защото вярваме, че тя е достойна, родолюбива и чиста, че принадлежи на всички българи.

Убедени сме в смисъла от нашите усилия и Вашата подкрепа, защото българското художествено слово отдавна е надскочило собствеността на своите автори върху него и е втъкано сред невидимите, горди притежания на целия човешки род. В дни и в години, в десетилетия на непомнен духовен упадък, на същностна криза, на преобърнати ценности, равносметки, страдания, болка и смут, сегашното поколение българи получихме в дар от свойте предци безценно наследство, което все още не успяваме да надградим, но сме длъжни с цената на всичко да съхраним. Наша е  днес привилегията, но и отговорността да го опазим, и да го пренесем напред във времето, към бъдещите хора, които вярваме ще са по-умни и по-достойни за него от нас. Ние вече разбираме, че никое общество не се нуждае така отчаяно от спомена за духовното си величие, както онова, което смята, че може да мине без него. Остава ни само да си спомним величието, да се смирим и скромно, почтено, и с обич да го завещаем на бъдещето.

Ние, екипът на сайта www.slova.bg,  гарантираме, че коректно ще упоменем на страниците на сайта ни поименно всички наши Дарители, Партньори и Спомоществователи, и стриктно ще вложим събраните средства в развитието, в надграждането на нашия сайт,  ще ги превърнем в изящни творби, в красиви нюанси от пъстрата палитра на съдържанието му.

Ние гарантираме, че надлежно ще информираме всеки Дарител за това, как  изразходваме средствата от неговото дарение, че ще съгласуваме с него нашите плановете и целесъобразността на нашите разходи.

Ние грарантираме, че при изразено желание, сме в състояние да представим в сайта ни произведения, които Дарителят с приоритет би искал да чуе  и да го упоменем в самия запис поименно, в качеството му на Благодетел и Ктитор.

Ние гарантираме, че ще останем тук, че няма да изчезнем, че ще ни има и ще работим за България, а сайтът ни ще остане безплатен, независимо от всяка „ненужност“, от всеки жесток удар или рационално безверие, които ще срещнем по пътя си. Ние знаем, че докато има българи словата им ще бъдат нужни на тях самите, а и на света.

Ние знаем, че българското художествено слово е храм на мисъл дух и добродетел. Че то принадлежи на всички ни, а средствата, труда и времето дарени за въздигането му са чиста, и безценна лепта в името, и пред лицето на древния ни,  мъдър, и велик Народ.

Уважаеми Госпожи и Господа,

ПРИЗОВАВАМЕ ВИ!

Подкрепете проекта СЛОВА БЪЛГАРСКИ.

Дарете средства за развитието на сайта: www.slova.bg

Чуйте и разпространете българското слово.

 

С почит:

Янко Лозанов – актьор, автор на проекта СЛОВА БЪЛГАРСКИ

Мениджър:  www.slova.bg

Инж. Миню Минев – Ръководител на екип: Дизайн, софтуeр и развитие.

 

София, 18 декември 20014 год.


За контакти:

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

GSM: 359 889 410 910; 359 884 848 529

Skype: yanko.lozanov

Facebook: https://www.facebook.com/www.slova.bg

ПОДКРЕПЯМ ВИ | 0 USD


ДНЕС ВСИЧКИ МОЖЕМ ДА СМЕ БЪЛГАРСКИ БУДИТЕЛИ

До създателите, собствениците, мениджърите, администраторите, модераторите и редакторите на уеб-сайтове, портали, и платформи, електронни издания с информационна, културна, образователна, историческа, патриотична, и арт тематика, обект на интерес от страна на модерните, активни и мислещи българи;

До всички, които смятат, че имат собствено лице и аудитория в Мрежата, и сетива за българския дух и език;

ПРИЗИВ – МОЛБА – ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За подкрепа и сътрудничество в  името на каузата:

„ЧУЙТЕ БЪЛГАРСКОТО СЛОВО“

Уважаеми Госпожи и Господа,

С началото на новата учебна година стартира проектът Слова българскиwww.slova.bg - единственият безплатен сайт за професионални звукозаписи на българско художествено слово.

Това не са аудио книги, защото те не са за продан, а нашият сайт не е магазин. Това е колекция от професионални художествени изпълнения на български класически текстове, записани в перфектна акустична среда и предоставени за безвъзмездно ползване на ученици и учители, на студенти и граждани с увредено зрение, на българските общности зад граница, на всички, които обичат българската духовност, история, култура, слово, мисъл и език.


Призоваваме българите от България и от всички крайща на света, да подкрепят с дарение разпространението на българско слово. Нуждаем се от Вашите дарения, за да остане сайтът ни безплатен!

ПОДКРЕПЯМ ВИ | 0 USD


Проектът е уникален заради своята достъпност, но и заради перспективата на своя мащаб.

Идеята ни е да се съберем професионални актьорски изпълнения на българско художествено слово, с което да възродим великолепната българската рецитаторска традиция, да популяризираме българската литература сред многобройна аудитория в България и по света, както и да подпомогнем деца и възрастни в усилията им по овладяване на българския език и литература. 

Бихме искали на страниците на сайта постепенно да представим цялата изучавана в училищната програма литература и да продължим с произведения, изучавани в университетите и съхранявани в библиотеки. Уверени сме, че в своята хилядолетна история българската духовност е сътворила слова, достойни да заживеят в днешното общество, чрез най-модерните средства за съвременна комуникация.

Знаем, че словото на най-великите ни творци, не се нуждае от Пи Ар. То има нужда от нашата любов, защото принадлежи на всички нас. Защото е надскочило собствеността на българите върху него и е отдавна вплетено в невидимите, горди притежания на целия човешки род. Защото никое общество не се нуждае така отчаяно от спомена за духовото си величие, както онова, което смята, че може да мине и без него.

Молим да разгледате страниците на сайта: http://www.slova.bg/.

Там ще откриете цялата необходима информация за проекта, за неговите послания, цели, перспективи, начини за финасиране, както и медийните изяви на екипа ни във връзка със стартирането и популяризирането му.

Свидетели сме на незапомнена духовна криза, на нечувана подмяна на демографската и етническа карта на България, на заличаването на нейната традиционна духовност, култура, история, религия, ценности, бит и език. Призоваваме Ви заедно да подпомогнем въздигането на българската словесност, дух, и култура; да го направим с чисто сърце и според своите сили, както предците ни – заради любовта към България. 

Молим да подпомогнете нашата кауза, като информирате Вашите потребители за нея със статия или банер на нашия сайт, поставен безвъзмездно в управляваното от Вас пространство, на което ние от своя страна веднага ще отговорим със същото.  Молим за Вашето съдействие и съпричастие, за да популяризираме българското слово и повече хора да чуят посланията на българската класическа литература.

Можете да стартирате сътрудничеството помежду ни с кратко известие, с което да ни информирате за  своите действия, както и с Ваши идеи и препоръки за развитието на нашия сайт, за неговото разпространение и популяризиране или за бъдещи съвместни действия.

Нека се обединим в името на Родината и нейното бъдеще.

Вярваме, че въпреки бездействието на държавните институции и отсъствието на официална политика в тази сфера, с помощта на съвременните технологии и с подкрепата на родолюбиви българи, ще съумеем да върнем блясъка на българската словесност, да въздигнем красотата на нашия древен и мъдър език. Вярваме, че в днешното съвремие, в съвременното българско общество има място за култура и традиции, за история и родолюбие, за познание изпълнено с достойнство и морал.  Вярваме, че посланията на великите ни автори, днес са ни нужни повече от всякога, че в тях е заложена мъдрост, от която се нуждаем именно днес.

Нека заедно направим българското художествено слово съвременно, модерно, популярно, нека заедно да вдъхнем нов живот на нашата история, култура и духовност.

Обръщаме се с призив към значими, съвременни български автори, както и към наследниците на авторски права на български класици, починали преди по-малко от седемдесет години,

с молба да ни предоставят правото за звукозапис и разпространение по електронен път и с нетърговска цел, за образователни нужди и за нуждите на хора с увреждания, техни знакови произведения, за да ги запишем и да заемат достойно мястото си в класическата българска литература, и в сърцата на съвременните българи.

Записите на произведенията ще бъдат разпространявани само след изрично одобрение на техническите и художествени характеристики на записа от страна на автора или носителя на авторсото право.

Обръщаме се с призив към изявени български актьори - майстори на микрофона да предоставят безвъзмездно за каузата ни свои изпълнения и звукозаписи на българско художествено слово.

 

С почит:

Янко Лозанов – актьор, автор на проекта СЛОВА БЪЛГАРСКИ

Инж. Добромир Чочов – собственик на звукозаписно студио DOLI MEDIA

Инж. Миню Минев – ръководител на софтуерен екип, разработил платформата


За повече информация:
Янко Лозанов
GSM: 0889 410 910

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


stop view Info
/
   preview
   Album
   Photo
   Date
   Dimensions
   Filename
   File size
   Camera
   Focal length
   Exposure
   F Number
   ISO
   Make
   Flash
   Views
   Comments
   ozio_gallery_fuerte
   Ozio Gallery made with ❤ by joomla.it


   ПОДКРЕПЯМ ВИ | 0 USD


      Примерен план за звукозаписи - първо шестмесечие

   1. Кирил и Методий –  из "Пространно житие на Кирил“ откъса от учебник за 9 -ти клас;  Изд. "Диоген“ - стр. 425-428;
   2. "Проложно житие на Методий" –  стр. 429 
   3. Из "Хроника на Георгий Амартол“, "Симен Велики тръгва за Константинопол" - стр. 433
   4. "Азбучна молитва“ - стр. 441 - превод на Емануил Попдимитров
   5. "За буквите“ - стр. 445, 446;
   6. "Описание на дворцовата библиотека в Преслав" –  стр. 434 
   7. "Проглас към евангелието“ - Кирил или Константин Преславски. стр. 436
   8. Черноризец храбър – "Слово за Буквите“
   9. Йоан Екзарх – "Шестоднев“ – описание на Симеоновия дворец -  стр. 451- 454
   10. Из "Тайната книга на еретиците“ –  стр. 458
   11. Презвитер Козма – "Беседа против Богомилите -  стр. 460-464
   12. "Борилов синодик“ средновековен текст – неизвестен  автор  - стр. 465
   13. АПОКРИФИ  – "Ходене на Богородица по мъките“  -  стр. 470 – 472
   14. Фолклор - "Крали Марко“ -  „Крали марко освобождава три синджира роби“ -  стр. 39 - 41
   15. ПРИКАЗКИ -  "Златното момиче“  учебен материал  9-ти кл.
   16. Фолклор -  "Любовни песни“
   17. Фолклор -  "Юнашки песни“
   18. Софроний Врачански  –  "Житие и страдание“
   19. "Будителите“ - Неофит Рилски,  Неофит Бозвели, Петър Берон, Григор Пърличев. Просвещението връзка с Волтер, Русо, Дидро, Монтескьо, Г. С. Раковски,  Райко Жинзифов - "Кървава кошуля“
   20. Петко Славейков  - "Автобиография“  -  нрави; "Изворът на белоногата“, "Не пей ми се“
   21. Добри Войников  - "Криворазбраната цивилизация“  определения за жанра, предговор.
   22. Добри Чинтулов -  химни на революцията – въздействие;  противоречие между автор и лирически герой.
   23. Любен Каравелов -  "Българи от старо време“, "Хубава си моя горо“
   24. Христо Ботев -  "Смешен Плач“, "Борба“, "Елегия“, "В механата“, "Моята молитва“, "На прощаване“.
   25. Иван Вазов преди и след освобождението, "Чичовци“,  "Иде ли“, "Тъмен герой“- промяната на ценностите - "Епопея на забравените“ -  "Левски“, "Паисий“, "Шипка“, "Под игото“  -  "Пиянството на един народ“. 
   26. Захари Стоянов  – Откъси от "Записки по българските възстания“
   27. Алеко Константинов  – "До Чикаго и назад“, "Бай Ганьо прави избори“, "Разни хора, разни идеали“, "Пази боже сляпо да прогледа“
   28. П.Ю.Тодоров  –  "Змейова сватба“
   29. Пенчо Славейков  –  "Луд Гидия“, "Островът на блажените“, "Стройна се Калина вие“
   30. П.К.Яворов  –  "На Лора“, "Арменци“, "Градушка“, "Часът на синята мъгла“
   31. Христо Смирненски  – "Приказка за стълбата“, "Братчетата на Гаврош“, "Цветарка“,
   32. Гео Милев  –  "Септември“
   33. Елин Пелин  –  "Гераците“, "Греховете на Отец Никодим“, "Ветрената мелница“, "Стария вол“, "Самодива“

   Български автори, починали преди повече от 70 години. Техните произведения, както и преводите направени от тях, са обществено достояние и за използването им не се дължат отчисления за авторски права по ЗАПСП

    


       Изх. № 001/ 2003 г. 

    

                                                                  УДОСТОВЕРЕНИЕ

    

                                        Театераутор, Дружество на авторите на сценични

                               Произведения за управление на авторски права, вписано в

                               регистъра на СГС с решение по ф.д. № 18207, парт. № 721,

                                 том XI, р. 5, стр. 145, и регистрирано в Министерство на

                                Културата под № 2, като организация по чл. 40 от ЗАПСП

    

                                                                    УДОСТОВЕРЯВА,

    

     че съгласно Устава, Вътрешноустройствените актове и членствените правоотношения

             на Янко Савов Лозанов с гореупоменатото Дружество, същият е регистрирал

                                      на 25 март 2003г. в Дружество ТЕАТЕРАУТОР

   произведението си "СЛОВА БЪЛГАРСКИ" - аудиовизуална импресия художествено слово,

                                      за защита и управление на авторските му права.  

                                       За  ТЕАТЕРАУТОР:  Майя Илиева  ДИРЕКТОР 


    

    

   Коментари   

   +4 #2 Mia 01-10-2014 14:15
   Браво! УспеХ!!!
   +5 #1 Атанас Коев 26-09-2014 19:28
   Прекрасно е, че го правите!
   Браво!
   Поздравления:)

   п.п. Сайта доста муден, бави се много, обърнете внимание на хората, занимаващи се с него.

   Моля, влезте с потребителското си име и парола, за да видите или добавите нови коментари!
   (You have no rights to post comments)